Astroloogilised konsultatsioonid

Põhjalik Astroloogiline nõustamine -suulisel nõustamisel saame omavahel vestelda täpselt nendest teemadest, mille kohta soovid abi saada, et saavutada suuremat õnne ja edu oma elus.

Vastuvõtt toimub Tallinnas/virtuaalselt.

Hind:60€ - 1h - Peale konsultatsiooni on lisaküsimustele vastamine TASUTA e-maili teel.  

Võimalik on konsulteerida kõikide eluliste teemadega.

Mõned näited: Iseloom (tugevused, nõrkused), partnerlus/armastus, karjäär/töö, raha,hobid, lapsed, kodu, tervis, tundemaailm, karmalised ülesanded, õige ajahetke valik tehingute tegemiseks/lepingute sõlmimiseks /müügiks/ostuks/abiellumiseks

Kirjalik põhjalik Astroloogiline nõustamine/sünnikaardi analüüs - Kirjalikul sünnikaardi analüüsil, kirjutan lahti sinu sünnikaardi põhiolemuse ehk sinu enda olemuse, ülesanded, tugevused, nõrkused ning kirjutan nendel teemadel, milles nõustamist soovid saada, et saaksid oma elus suuremat õnne ja edu saavutada.

Hind: 60€ - Peale analüüsi koostamist on küsimustele vastamine ja vajadusel analüüsi selgitamine e-maili teel TASUTA.  

Võimalik on konsulteerida kõikide eluliste teemadega.

Mõned näited: Iseloom (tugevused, nõrkused), partnerlus/armastus, karjäär/töö, raha,hobid, lapsed, kodu, tervis, tundemaailm, karmalised ülesanded, õige ajahetke valik tehingute tegemiseks/lepingute sõlmimiseks /müügiks/ostuks/abiellumiseks


Kirjalik põhjalik Astroloogiline aastaprognoos -

 Kirjalikus aastaprognoosis kirjutan lahti sinu järgneva aasta suunad, võimalused ja valikud (alates sulle sobivast hetkest) ning kirjutan ka nendest teemadest, milles soovid infot või abi saada, et oma elus suuremat õnne ja edu saavutada. Iga kuu kohta on eraldi kirjutatud, milliseid võimalusi ja valikuid on vastaval kuul hea teha. Peale analüüsi koostamist on küsimustele vastamine ja vajadusel analüüsi selgitamine e-maili teel  TASUTA.

Hind: 60€ + hilisem küsimustele vastamine ja vajadusel selgitamine TASUTA

Võimalus on ka vaadata õigeid aja hetki näiteks ettevõtlusega alustamiseks, kinnisvara müümiseks/ostmiseks, kolimiseks, partnerluse leidmiseks, laenu võtmiseks, laste saamiseks, muutuste tegemiseks, uued suunad elus, partnerluse areng, tunnetega toimetulek.


Kirjalik Astroloogiline suhte analüüs - kirjalikus suhteanalüüsis, kirjutan lahti kaheinimese vahelise suhte olemuse, nii head ja positiivsed ning edasiviivad võimalused kui ka suhte kitsas kohad, erinevus üksteisest ja õppimise võimalused. Analüüsiga avaneb kahe inimese omavahelise suhte potentsiaal. Suhte analüüsi võib koostada nii armastus suhtele, sõprussuhtele, vanema-lapse vahelisele suhtele, äripartnerite omavahelised suhted. Peale analüüsi koostamist on küsimustele vastamine ja vajadusel analüüsi selgitamine e-maili teel  TASUTA.

Hind: 60€ + pärast lisaküsimustele vastamine TASUTA 

 Omavahelisi suhteid võib analüüsida nii elukaaslaste, abikaasade, lapsevanem-laps, sõprade, äripartnerite või töökaaslaste vahel.


Sünnikaardi koostamiseks ja astroloogiliseks nõustamiseks on vajalik sinu sünniaeg (kuupäev, aasta & kellaaeg) ja sünnilinn. 

Kui täpset kellaaega ei tea, siis saab sünnikaardi teha ka ilma selleta, aga umbes 15-20% infost võib jääda kätte saamata, üldjuhul siiski ei peaks muretsema ja võib tulla julgelt konsultatsioonile ka ilma kellaajata.

Oma sünniaega on võimalik uurida sünnitusmajade arhiividest, haiglate kodulehelt on võimalik arhiivi telefoni number või e-mail leida ning sealt on saab vastavat infot küsida.